Σημείωμα #3317

Αύξων Αριθμός3317
Σημείωμα ΧρονολογίαΤέλους 15ου αἰ.
Σημείωμαθ(εο)ῦ τὸ δῶρον καὶ γεωργίου πόνος τοῦ γρηγοροπούλου τάχα καὶ θύτου (? ).
(ὺ. 227).

Κώδικας ΧρονολογίαSalamanca, Univ. Salamantinae Μ 17 [olim 1-1-17)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTovar, Cat. Salamantinae, σ. 19 - 20. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 73.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Αλέξανδρος ᾿Αφροδισιεύς
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΓεώργιος Γρηγορόπουλος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΚΛΗΡΙΚΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία