Σημείωμα #3322

Αύξων Αριθμός3322
Σημείωμα ΧρονολογίαΤέλους 15ου αἰ.
Σημείωμα῾Η βίβλος ταύτη ἐστὶν κτῆμα ἐμοῦ Δημητρίου ῾Ραοὺλ τοῦ Καβάκη Σπαρτιάτου καὶ Βιζαντίου (f. 1r).
᾿Ιδῶν τὸ τέρμα τὴν χάριν θεῷ δίδου. Δημήτριος ῾Ραοὺλ ὁ Καβάκης, Σπαρτιάτης καὶ Βυζάντιος.
Δημητρίου ῾Ραοὺλ τοῦ Καβάκη ῞Ελληνός τε καὶ Θρακὸς (f. 270v).
Δημήτριος ῞Ελλην, Λακεδαιμόνιος (f. 1r).
τοῦ ἀνδρονίκου καὶ σοφοῦ τοῦ καλλίστου· ταῦτα λέγον οὐ χάρη ἀλλ᾿ ἀληθεία· Δημήτριος (f. 3ἶ- 4v).

Κώδικας Χρονολογία Monac. CCXXXVI
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, Λακεδ. βιβλ., σ. 337.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠλάτων. ᾿Αριστοτέλης. Πλήθων. Ξενοφῶν. Λουκιανός , κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΔημήτριος Ραούλ Καβάκης
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΣπαρτιάτης και Βυζάντιος
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΣπάρτη, Βυ´ζαντιο, Λακεδαίμων, Θράκη
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΑνδρόνικος, Κάλλιστος.
Ηλικία