Σημείωμα #3328

Αύξων Αριθμός3328
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1500
Σημείωματέλος θῶ χάριτας· ἰωάννης ὁ πουκίνου ἔγραψεν | ΑΔΕΛΦ· ΑΙΓΙΔΙΩ ΠΑΛΑΙΩΛΟΓΩ | .Φ. ΑΕΓ. ΒΙΤΕΡ. | Μ.ἲ.· ᾃΟὓ. | ἲΙἒΑ | Τῒ | Μ (f. 232v).
Κώδικας ΧρονολογίαRoma, Bibl. Angelica 80
Εκδόσεις ΣημειώματοςWhittaker, Bibl. Angelica, σ. 216.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωάννης Πουκίνος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία