Σημείωμα #3336

Αύξων Αριθμός3336
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1460
ΣημείωμαΠαραπομπή στόν Αὔγουστο 1451,
Κώδικας ΧρονολογίαΚωνσταντινούπολις, Χάλκη, Μονῆς Παναγίας 45
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ΕΕΒΣ 10 (1933), σ. 286.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤριώδιον. Πεντηκοστάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ;
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία