Σημείωμα #3339

Αύξων Αριθμός3339
Σημείωμα Χρονολογία26 Μαρτίου 1463
ΣημείωμαΚατὰ τὴν κϚ' τοῦ Μαρτίου μηνὸς τῆς ια ης ἰνδικτιῶνος τοῦ Ϛου ου οα ου ἔτους ἡμέρᾳ Σαββάτῳ πικροτάτῳ ὥρᾳ γ' ἐκρατήθη ὁ ἅγιος ἡμῶν αὐθέντης καὶ βασιλεὺς Τραπεζοῦντος κῦρ Δαυὶδ ὁ μέγας Κομνηνὸς ἐν Αδριουπόλει καθειρηθεὶς συν αλύσεσι ἐν τῷ πύργῳ (f. 330v).
Κώδικας ΧρονολογίαΚωνσταντινούπολη, Χάλκη, ᾿Εμπορικῆς Σχολῆς 172
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, Δαυίδ Κομνηνός, σ. 86.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΑνδριανούπολη, Τραπεζούντα
ΙδιότηςΗΓΕΜΩΝ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά ΓεγονόταΕγκλεισμός Δαβίδ Κομνηνού σε φυλακή στην Αδριανούπολη
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία