Σημείωμα #3359

Αύξων Αριθμός3359
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1475 (; )5 ᾿Απριλίου 1475
Σημείωμα᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν Εὐχολόγιον διὰ χειρὸς ἐμοῦ Νεοφύτου τάχα καὶ ἱερομονάχου καὶ οἱ ἀναγινώσκοντες εὔχεσθαί μοι διὰ τὸν Κ(ύριο)ν διὰ τὰ πολλὰ μου σφάλματα κ(αὶ) ὅπως λυτρωθῶ τῆς αἰωνίου κολάσεως καὶ τύχω τῆς ἐκ δεξιῶν στάσεως τοῦ δεσπότου Χριστοῦ. (f. 516r).
᾿Ετελιῶθη τὸ παρὼν Εὐχολόγηον δηὰ χειρως Νεοφήτου ἰερομονάχου ἔτους Ϛ πγ μηνὶ ᾿Απρηλ(ίου) ε' εἰς τὴν Λάβραν τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ᾿Αθανασίου τοῦ ἐν τὸ ῎Αθων(ι) (f. 518v).

Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 147.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐχολόγιον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΝεόφυτος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΆθως
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή Μεγίστης Λαύρας, Άγιο Όρος, Άθως
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία