Σημείωμα #3362

Αύξων Αριθμός3362
Σημείωμα Χρονολογία27 ᾿Ιουλίου 1477
ΣημείωμαϚ πε' τῇ κζ' ᾿Ιουλίου ἦλθον ἐν τῷ κοινοβίῳ εἰς τὸν Πρόδρομον (f. 222).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατ. 285 (15ου αἰ.)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 61.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜιχαήλ Χωνιάτης. ᾿Ιωσήφ Βρυέννιος. ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος. Νικηφόρος Κάλλιστος ὁ Ξανθόπουλος, κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΙορδάνης
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή Προδρόμου Ιορδάνης
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία