Σημείωμα #3374

Αύξων Αριθμός3374
Σημείωμα Χρονολογία8 Φεβρουαρίου 1483
Σημείωμα᾿Ετελειώθει τὸ παρὸν ψαλτηροὁρωλόγιομηνολόγιον ἐν μηνῆ φευρουαρίω η' ἡμέρα δ', ἔτος ἀπὸ ἀδὰμ στ  α διαπολλοῦ πόθου κυρίου εὐθυμίου (μον)αχ(οῦ) ἐν τῆ μονῆ τῶν μαγγάνων ἐν τῇ νήσῳ κύπρῳ πλησίον τῆς λευκοσίας.
"ὁ δὲ ξύσας σφὸν νεόφυτος (μον)αχ(ὸς)" (f. 373v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αλεξάνδρεια, Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 195 (343) (ἔτ. 1483)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΜοσχονᾶς, ᾿Αλεξάνδρεια, σ. 132.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚύπρος, Λευκωσία
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή Μαγγάνων, πλησίον Λευκωσίας (Κύπρος)
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία