Σημείωμα #34

Αύξων Αριθμός34
Σημείωμα Χρονολογία27 Οκτωβρίου 954
Σημείωμα᾿Επληρώθη σὺν Θεῷ ἡ ἱερὰ αὕτη βίβλος, μηνὶ ὁκτωβρίῳ κζ', ἰνδικτιώνος ιγ', ἔτους κόσμου, Ϛυξγ', γραφεῖσα διὰ χειρὸς ᾿Ιωάννου ἐλαχίστου πρεσβυτέρου· --
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 668 (Colbert. 399)
Εκδόσεις ΣημειώματοςOmont, Fac-similés...du IXe-XIVe s., σ. 1. Lake, Dated Mss., τ. IV, σ. 10. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 130.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ῾Ομιλίαι
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωάννης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςκληρικός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙωάννης
Ηλικία