Σημείωμα #3412

Αύξων Αριθμός3412
Σημείωμα Χρονολογία3 ᾿Ιανουαρίου 1495
Σημείωμαἔτους ζγ' ἡλίου κύκλοι γ' σελ. κύκλ. ι' καὶ θέμ. τῆς σελήνης δ' ἐγεννήθην ᾿Ανδρέας υἱὸς ῾Ιερομονάχου Πέτρου εἰς τὴν τρίτην ἄγοντος τοῦ ᾿Ιανουαρίου μηνὸς ἡμέρᾳ Σαββάτῳ ὥρα ι' τῆς ἡμέρας.
Κώδικας ΧρονολογίαΚωνσταντινούπολη, Χάλκη, Μονή Παναγίας 2
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ΕΕΒΣ 10 (1933), σ. 244.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ῾Ομιλίαι εἰς τήν Γένεσιν
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταγέννηση Ανδρέου, υιού μοναχού Πέτρου
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία