Σημείωμα #3428

Αύξων Αριθμός3428
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1498/ 1499
Σημείωμακενό
Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςHunger, Katalog 1, σ. 384.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΖηνόβιος. Μουσαῖος. Τό κατά ᾿Ιωάννην Εὐαγγέλιον, κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ;
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία