Σημείωμα #370

Αύξων Αριθμός370
Σημείωμα Χρονολογία16 Μαρτίου 1167
Σημείωμα+ ἐτελειώθη τὸ βιβλίον. κατὰ τὴν ιϚ τοῦ μαρτ(ίου) μη(νὸς). τῆς ιε (ἰνδικτιῶνος) τοῦ Ϛχοε' ἔτους · βασιλεύοντος τοῦ χριστιανικωτάτου καὶ ὀρθοδόξου βασιλέως τῶν Ρωμαίων, κυροῦ Μανουὴλ τοῦ Κομνηνοῦ. καὶ πορφυρογεννήτου. ἐν Κρήτη, πρακτορεύοντος τοῦ περιποθήτου ἀνεψιοῦ αὐτοῦ, κυροῦ ᾿Αλεξίου τοῦ Κοντοστεφάνου, ἐκ πόθου τοῦ Καμαρηνοῦ Γεωργίου, καὶ κόπων ἰδίων. καὶ εὔχεσθε οἱ ἀναγινώσκοντες+++ ἀμήν· +
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Palat. 13
Εκδόσεις ΣημειώματοςFollieri, Cod. Vat., σ. 43. Lake, Dated Mss., τ. VIΙΙ, σ. 13. Stevenson, Cod. Palatini, σ. 7-8. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 207.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣύνοψις τῶν Βασιλικῶν
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΓεώργιος Καμαρηνός
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚρήτη
Ιδιότηςαυτοκράτωρ (Μανουήλ Κομνηνός), πρακτορεύων (ο ανεψιός του αυτοκράτορα Αλέξιος Κοντοστέφανος)
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
ΕθνικάΡωμαίοι
Διάφορα Χαρακτηριστικάκόπος γραφέως, παράκληση
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΑλέξιος Κοντοστέφανος, Γεώργιος Καμαρηνός, Μανουήλ Κομνηνός
Ηλικία