Σημείωμα #43

Αύξων Αριθμός43
Σημείωμα Χρονολογία24 Δεκεμβρίου 964
ΣημείωμαΑ) ῾Ο θ(εο)ς ιλαθη μοι Βασιλειω τω ξυσαντη· + Βασιλείου μοναχου δοσ Χ(ριστ)ε παύλα(ν) τοῖς πόνοις ωσπερ τοις πεινοσι ὑδύς ὁ ἄρτος, οὕτω καὶ τοῖς γράφουσιν ὁ ἔσχατος στίχος

Β) + σὺν θ(ε)ω τέρμα πυκτιδος ++ γραφεν δια χειρος Βασιλείου μο(να)χ(οῦ) ταπεινου κ(αὶ) αμαρτ(ωλοῦ) μηνὶ δεκεμβρίω κδ' · ἡμέρα σα(ββάτῳ) ωρ(ᾳ) Ϛ' + ἰνδ. η'· ἔτ(ους) Ϛυογ' + σ(ελήνης) κυ(κλῳ) ιγ'

Κώδικας ΧρονολογίαVat. 1591
Εκδόσεις ΣημειώματοςFollieri, Cod. Vat. σ. 44-45. Giannelli, Cod. 1485-1683, σ. 218. Lake, Dated Mss., τ. VIΙ, σ. 10. Hagiographi Bollandiani-Franchi de’ Cavalieri, Cod. Vat., σ. 132-133. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 132-133.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΒίοι ἁγίων
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΒασίλειος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΒασίλειος
Ηλικία