Σημείωμα #45

Αύξων Αριθμός45
Σημείωμα ΧρονολογίαΣεπτέμβριος 966 και 970
Σημείωμα᾿Εγράφη ἡ παροῦσα βίβλος οἰκείαι χειρὶ Νικήτα, πρωτοσπαθαρίου καὶ γεγονότος δρουγγαρίου τοῦ πλοίμου ... άντου, ἀδελφοῦ Μιχαὴλ Πατρικίου, πραιπωσίτου καὶ βέστου, γεγονότος πρωτοβεστιαρίου Νικηφόρου, τοῦ φιλοχρίστου δεσπότου, ὄντος αὐτοῦ ἐν τῶι δεσμωτηρίωι ᾿Αφρικῆς, μηνὶ σεπτεμβρίωι, ἰνδ. ι'. Καὶ ἐπεδόθη ἐν τῶι ναῶι τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ .... ῾Οριάτου, πλησίον Θεομόρφου (?), ἐν ἔτει, Ϛυοθ', ἰνδ. ιδ'.Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 497
Εκδόσεις ΣημειώματοςOmont, Fac-similés...du XVe au XVIe s., 2· Lake, Dated Mss., IV, 10. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 133.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοὉμιλίαι Μεγάλου Βασιλείου
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΝικήτας
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΑφρική
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματαπρωτοσπαθάριος, δρουγγάριος του πλωΐμου, πατρίκιος, πραιπόσιτος, βέστης, πρωτοβεστιάριος, δεσπότης
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναόςναός μεγαλομάρτυρος Γεωργίου «τοῦ .... ῾Οριάτου, πλησίον Θεομόρφου»
Κοσμικό Κτίσμα(δεσμωτήριο)
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός ΧειρογράφουΝικήτας
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότααιχμαλωσία
ΣχόλιαΒλ. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», 84.
Όνομα, ΕπώνυμοΜιχαήλ, Νικήτας, Νικηφόρος
Ηλικία