Σημείωμα #47

Αύξων Αριθμός47
Σημείωμα Χρονολογία1 Ιουνίου 969
ΣημείωμαΑ) ἐγράφη ἡ παρουσα βίβλος τῆς κλίμακος· μηνὶ ἰουνίω α'· ἡμέρα γ'· ωρ(α) ε' + ἔτους Ϛυοζ' · ἰνδ(ικτιωνος)· ιβ +

Β) + τῶ συμπεραστῆ τ(ῶν ἁ)πάντων κτησμάτ(ων) Σοὶ Χ(ριστ)ὲ δόξα τιμὴ κ(αὶ) σεβας πρέπει · ἡ δέλτοσ ἅυτη τῶν σοφῶν διδαγμάτων· χειρὶ ἑγράφη Δανιὴλ πολυτλίμου· ὁ κατατρυφῶν υπ(ερ) αὐτοῦ ευχ(ου μοι).

Κώδικας ΧρονολογίαΜετεώρων Μεταμορφώσεως 565
Εκδόσεις ΣημειώματοςΒέη, Χειρόγραφα Μετεώρων, Α', σ. 588. Lake, Dated Miss., τ. Χ, σ. 18. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 133.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοἸωάννης ὁ τῆς Κλίμακος
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΔανιήλ
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπολίτλιμος
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΔανιήλ
Ηλικία