Σημείωμα #479

Αύξων Αριθμός479
Σημείωμα Χρονολογία12ος αιώνας
ΣημείωμαΠρ(οσευχή) τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ Ματθέου μοναχοῦ (f. 260r)Κώδικας ΧρονολογίαPapHier, 1, 137. 12oς αιώνας
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠαπαδόπουλος Κεραμέας, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. Ι, σ.137
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία