Σημείωμα #50

Αύξων Αριθμός50
Σημείωμα Χρονολογία15 Αυγούστου 972
Σημείωμα+ ἐγράφη διὰ χηρὸς Δαμιανοῦ (μον)αχ(οῦ) ἐπὶ ᾿Ιω(άννου) Τζιμισ(κῆ) βασιλέ(ως) Ρωμαίων εἰς τὸ ἔτος Ϛυπ', ἰνδ(ικτιῶνος) ιε', μ(ηνὸς) αὐγούστου ιε' +.
Κώδικας ΧρονολογίαΠατμ. 39
Εκδόσεις ΣημειώματοςΚομίνης, Πίνακες, σ. 3. Lake, Dated Mss., τ. Ι, σ. 14. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 134.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΓρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Λόγοι καὶ ὁμιλίαι μετὰ βραχέων ἐν ταῖς ᾤαις σχολίων
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΔαμιανός
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός, αυτοκράτωρ (Ιωάννης Τζιμισκής)
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
ΕθνικάΡωμαίοι
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙωάννης Τζιμισκής, Δαμιανός
Ηλικία