Σημείωμα #502

Αύξων Αριθμός502
Σημείωμα Χρονολογία
ΣημείωμαΚύριε, σῶσον με τὸν δοῦλον Ματθαῖον μοναχὸν τὸν ἔχοντα τὴν βίβλον ταὺτην· ἀμὴν.
(Στο τέλος της β´προς Κορινθίους επιστολή)


Κώδικας ΧρονολογίαΙεροσολύμων, Βιβλ. Ελλ. Πατρ., αρ. 38. Αρχή 11ου αι.
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠαπαδοπούλου- Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. Ι, σ. 114.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠράξεις των Αποστόλων, Καθολικές επιστολές. Αποκάλυψη Ιωάννου.
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜατθαίος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία