Σημείωμα #504

Αύξων Αριθμός504
Σημείωμα Χρονολογία
ΣημείωμαΝά ποίσοι μέλαν · εἰς μεμβράνας ὕδωρ λίτραν μίαν, κικίδια στάγια γ´καλακάνθ(ην) στάγιον α´, κομμίδ(ια) στάγια ε´. Εἰς βαμβίκινα ὕδωρ λίτραν μίαν, κικίδια στάγια γ´, καλακάνθ(ην) στάγιον α´κόκους ι´, κομμίδ(ια) στάγια ς´1/2. (f. 280r)

Κώδικας ΧρονολογίαΙεροσολύμων, Βιβλ. Ελλ. Πατρ., αρ. 38. αρχές 11ου αι.
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠαπαδοπούλου- Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. Ι, σ.113
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠράξεις των Αποστόλων, Καθολικές επιστολές. Αποκάλυψη Ιωάννου.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΣτην ίδια σελίδα περιλαμβάνονται και άλλα ασήμαντα σημειώματα.
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία