Σημείωμα #509

Αύξων Αριθμός509
Σημείωμα Χρονολογία11ος αι.
Σημείωμα῾Ο Λέων μὲν ἔγραψε πρὸς δόξαν Θεοῦ·/ σήμερον ὅμως δείκνυται ἥν βλέπ(ετε)/ βίβλον καλλίστην υἱοῦ φιλτάτου μου/ εἰς μνήμην λίπὼ(ν) καὶ καύχημα Τριάδος/ τῆς προσκυνητῆς ὑπὸ πνοῆς ἁπάσης./ Τὸν ἀναγινώσκοντα σύν προθυμίᾳ, τὸν δακτύλοις γράψαντα, τὸν κεκτημένον,/ φύλαττε τοὺς τρεῖς, Τριάς, τρισολβίως. (f. 225)


Κώδικας ΧρονολογίαΙεροσολύμων, Βιβλ. Ελλ. Πατρ., αρ. 99. 11ος αι.
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠαπαδοπούλου- Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. ΙΙ, σ. 172.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠροφητολόγιον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΛέων
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουδωρεά χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΟ εκδότης υποστηρίζει ότι στον κώδικα υπάρχουνκαι κάποια πρόσθετα σημειώματα γραμμένα στα αραβικά. Ένα απο αυτά δηλώνει ότι ο κώδικας ανήκε κάποτε στον Ιγνάτιο, επίσκοπο Χάμας (φ. 24β). Αυτό το σημείωμα επικύρωσε με ελληνικά γράμματα και υπογραφή ο ίδιος ο Ιγνάτιος, ο οποίος έζησε πιθανόν κατα τα μέσα του 13ου αιώνος. Το σημείωμα έχει ώς ακολούθως· " ῾Ο ταπεινὸς μητροπολίτης ᾿Εριν(ου)πόλεως καὶ ᾿Επιφανίας ᾿Ιγνάτιος καὶ ὑπέρτιμος" (f. 203)
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία