Σημείωμα #515

Αύξων Αριθμός515
Σημείωμα Χρονολογία12ος αι.
Σημείωμα"᾿Εγὸ εὐτελῆς Φιλόθ(εος) (μον)αχ(ὸς) καὶ ὑποτακτηκὸς οἱγουμένου μο(νῆς)/// ίμι, Στίλλου καὶ ᾿Αγροῦ· τῷ ὁσϊοτάτῳ π(ατ)ρὶ ἡμῶν Μακαρίῳ ϊερο(μον)άχ(ῳ) καὶ [ἡγ] οὑμένῳ" (f. 72)

Κώδικας ΧρονολογίαΙεροσολύμων, Βιβλ. Ελλ. Πατρ., αρ. 259. έτος 1089- 1090
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠαπαδοπούλου- Κεραμέα, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. ΙΙ, σ. 385.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜαρτυρολόγιον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΦιλόθεος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚύπρος
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
ΜονήΜονή Στύλλου και Αγροῦ, Κύπρος
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία