Σημείωμα #56

Αύξων Αριθμός56
Σημείωμα ΧρονολογίαΑπρίλιος 981
Σημείωμαἐτελειώθη ἡ παροῦσα βίβλος. μηνὶ ἀπριλίω ινδ(ικτιωνος) θ. ἔτους ἀπο κτίσεως κόσμου Ϛυπθ. ἐπὶ ᾿Επιφανίου (μονα)χ(ου). τοῦ εὐλαβεστάτου ἡγουμένου μονὴς τῶν ᾿Αβραμιτῶν. γραφεῖσα διὰ χειρὸς Διονυσίου μοναχοῦ. +
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 2155
Εκδόσεις ΣημειώματοςFollieri, Cod. Vat., σ. 36. Lake, Dated Mss., τ. VIΙ, σ. 10. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 135.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοὉμιλίαι Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΔιονύσιος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή Αβραμιτών
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΔιονύσιος, Επιφάνιος
Ηλικία