Σημείωμα #575

Αύξων Αριθμός575
Σημείωμα Χρονολογία12 Απριλίου 1204
ΣημείωμαΕἰς τόν καιρόν τοῦ ᾿Αλεξίου Δούκα τοῦ Μούρτζουφλου ὁποῦ αὐτός ἐβασίλευσεν ἐν Κωνσταντινουπόλει μόνον ἡμέρας ο', καί αὐτίκα γέγονεν ἡ ἅλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπό τῶν Λατίνων κατά τήν ιβ' τοῦ ᾿Απριλλίου μηνός τῆς ζ' ἰνδικτιῶνος τοῦ Ϛουψουιβου ἔτους ἐλθόντων καί πεσόντων τῶν Λατίνων ἀντικρύ ταύτης εἰς Χαλκηδόνα κατά τήν κζ' τοῦ ᾿Ιουνίου μηνός τῆς Ϛ' ἰνδικτιῶνος, καί σκυλευόντων τά περικύκλω αὐτῆς μῆνας η' (f.59r).
Κώδικας ΧρονολογίαΛέσβος, Μονῆς Λειμῶνος 206 (17ου αι.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου,᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 134. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Μαυρογορδάτειος, σ. 107.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ανθολόγιον κανονικῶν ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚωνσταντινούπολη, Χαλκηδών
Ιδιότηςαυτοκράτωρ Αλέξιος Ε´ Δούκας μούρτζουφλος
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονόταάλωση Κωνσταντινούπολης
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
ΕθνικάΛατίνοι
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΑλέξιος Ε´ Δούκας μούρτζουφλος
Ηλικία