Σημείωμα #578

Αύξων Αριθμός578
Σημείωμα Χρονολογία1 Σεπτεμβρίου 1204
Σημείωμα+ ’Ετελιώθη τό ἱερόν εὐαγγέλιον διά χειρός Γεωργίου ἱερέως τοῦ ῾Ροδίου διά συνδρομῆς καί πολλοῦ πόθου Εὐθυμίου μοναχοῦ καί ἐγκλήστου καί συνδρομῆς τοῦ Χριστωνύμου Λασίου (?) διά ψυχικῆς αὐτοῦ σωτηρίας, καί ἐτέθη εἰς τόν πάνσεπτον ναόν τοῦ μεγάλου ᾿Επιφανίου, ἤγουν τῆς ᾿Εγκλήστρας. Εἴτις δέ βουληθῇ ἄρε τοῦτον κρυφίως εἴ καί φανερὸς ἔξῃ τάς ἄρας τῶν ιβ' ἀποστόλων, καί κατάραν εὔρῃ κακίστην πάντων.
+ Μηνί σεπτεμβρίῳ α', ἔτους Ϛψιγ' , + ἰνδ. η' + (f. 316v).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 301 [Colbert. 614] (έτ. 1204)
Εκδόσεις ΣημειώματοςOmont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 11. Omont. Inv. sommaire Ι, σ. 31. Montfaucon, Palaeographia, σ. 63. Vogel - Gardthaousen, Schreiber, σ. 83. Darrouzès, Chypre, σ. 172-173. Darrouzès, Notes, σ. 31. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 9.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐαγγελιστάριον
Χειρογράφου Τύχεςδωρεά χειρογράφου για ψυχική σωτηρία
ΓραφεύςΓεώργιος Ρόδιος
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΡόδος
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΡόδος (Κύπρος)
Ιδιότηςμοναχός, ιερεύς
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναόςναός μεγάλου Επιφανίου, Κύπρος
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάκατάρες, έπαινος (πάνσεπτος ναός)
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΓεώργιος Ρόδιος, Ευθύμιος, Χριστώνυμος Λάσιος
Ηλικία