Σημείωμα #58

Αύξων Αριθμός58
Σημείωμα Χρονολογίαετ. 983-984 26
Σημείωμαεγραφη αυτη η δελτοσ · ινδικτιωνοσ · ιβ ετουσ Ϛυ_β· δια χειροσ θεοφυλακτου πρεσβυτερου και νομικου ιδιου (?)+.
Κώδικας ΧρονολογίαLaur. Conv. Soppr. 191 Αͺ 2574, olim 14
Εκδόσεις ΣημειώματοςLake, Dated Mss., τ. Χ, σ. 10. Bandini, Cat. Laurentianae, τ. ΙΙΙ, Supplementa, σ. 27. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 136.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠράξεις καὶ ᾿Επιστολαὶ μετὰ σχολίων εἰς τὰς ἐπιστολὰς τοῦ ἀποστόλου Παύλου
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΘεοφύλακτος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςπρεσβύτερος
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματανομικός
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα ΧαρακτηριστικάΘεοφύλακτος
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία