Σημείωμα #593

Αύξων Αριθμός593
Σημείωμα Χρονολογία1210 / 1211
Σημείωμα+ ψέολῳ ἔϟοβφεν ῾β Ϛέοψσω ψσν / ιβ ξβνσν (=τέλος εἴληφεν ἡ δέλτως τῶν / ιβ μηνῶν) διά χειρό(ς) πρεσβιτέρ(ου) Νικολ(άου) / Ερρινεκιοῦ· ῎Ετο(ς) Ϛψιθ ινδ(ικτιῶνος) ιδ· (f. 147v).
Κώδικας ΧρονολογίαMessan. Bibl. Univers. S. Salvatore 159 (έτ. 1210 / 1211)
Εκδόσεις Σημειώματος Turyn, Italy, σ. 3. Fraccaroli, Messina, σ. 508. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 355. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 14.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον κ.ἄ.
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΝικόλαος Ερρινεκιός
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΝικόλαος Ερρινεκιός
Ηλικία