Σημείωμα #598

Αύξων Αριθμός598
Σημείωμα Χρονολογία1212 / 1213
Σημείωμαἡ παροῦσα θεολογικὴ ὑπερτίμησις Θεοῦ λόγου (δύο λέξεις ἐξεσμέναι) τέσσαρες εὐαγγελισταί · (τρεῖς λέξεις ἐξεσμέναι) καί ἐπεδόθη ἐν τῷ (τρεῖς λέξεις ἐξεσμέναι) τοῦ (τρεῖς λέξεις ἐξεσμέναι) ὑπέρ ψυχικῆς αὐτοῦ σωτηρίας ἔτος Ϛψκα'
Κώδικας Χρονολογία᾿Αμισοῦ
Εκδόσεις ΣημειώματοςΙωαννίδου, Ἀνακοίνωσις, σ. 194-195. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 15.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤά τέσσαρα Εὐαγέλια
Χειρογράφου Τύχεςδωρεά χειρογράφου για ψυχική σωτηρία
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία