Σημείωμα #613

Αύξων Αριθμός613
Σημείωμα ΧρονολογίαΙανουάριος 1218
Σημείωμα῾Η παροῦσα θεία βίβλος προσετέθη ἐν τοῖς τῶν κατηχουμένων βιβλίοις διά τοῦ ἁγίου πατρός ἡμῶν καί καθηγουμένου τῆς καθ᾿ἡμᾶς ἁγίας Λαύρας, τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν ᾿Αθανασίου τοῦ ἐν τῷ ῎Αθῳ ὄρει ψυχικῆς ἕνεκα σωτηρίας αὐτοῦ · καί δώῃ Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν τῷ τοιούτῳ καθηγουμένῳ ἡμῶν τῷ μοναχῷ κυρίῳ Κυπριανῷ τόν μισθόν εἰς τό πολλαπλοῦν · ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, ψυχικήν σωτηρίαν καί ζωήν αἰώνιον ἀμήν · μηνί ᾿Ιανουαρίῳ, ᾿Ινδικ. Ϛ' ἔτει ϚψκϚ' (f. 9).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Λαύρας Α 57 (11ου αι.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΕὐστρατιάδου, Λαύρα, σσ. 57-58. Σπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 7. Θησαυροί Γ' , σ. 229. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 19-20.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤετραευάγγελον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΆθως
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαηγούμενος
Μονήμονή Μεγίστης Λαύρας Αγίου Αθανασίου, Άγιον Όρος, Άθως
ΝαόςΑγίου Αθανασίου
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός ΧειρογράφουΚυπριανός ηγούμενος
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπαράκληση για ψυχική σωτηρία
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΣτο Θησαυροί Γ' , σ. 229, το σημείωμα παραδίδεται με ορισμένες διαφορές: ῾Η παροῦσα θεία βίβλος προσετέθη ἐν τοῖς τῶν κατηχουμένων βιβλίοις, διά τοῦ ἁγίου π(ατ)ρ(ό)ς Ὀνουφρίου καθηγουμένου τῆς καθ᾽ἡμᾶς ἁγίας λαύρας……. μηνί ἱανουαρίου ς´ ἔτους ϚψκϚ' .
Όνομα, ΕπώνυμοΚυπριανός
Ηλικία