Σημείωμα #650

Αύξων Αριθμός650
Σημείωμα ΧρονολογίαΑπρίλιος 1232 ή 1234
Σημείωμα[*] ῾Η παροῦσα βίβλος ἐγράφη ἐξ ἐπιτροπῆς τοῦ πανοσιωτάτου καθηγουμένου τῆς σεβασμίας νέας μονῆς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ᾿Ελεούσης ἱερομονάχου κύρ Μεθοδίου ἐπί τῆς βασιλείας τῶν εὐσεβεστάτων βασιλέων ἡμῶν ᾿Ιωάννου τοῦ Δούκα καί Εἰρήνης, πατριαρχοῦντος δέ Γερμανοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχ( ) ἐν ἔτει Ϛψμ κατά μῆνα ἀπρίλιον ἑβδόμη ἰνδ. (f. 368v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 202 ή 227 (έτ. 1232)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινού - Σ. Ευστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 49 (Βατοπεδίου 227). Benesević , Εἰδήσεις, σ. 6, 98. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 32-33.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννης Ζωναρᾶς
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός, αυτοκράτωρ Ιωάννης Γ´Δούκας Βατάτζης, Ειρήνη Λασκαρίνα
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαηγούμενος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γερμανός Β´
ΜονήΝέα Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Ελεούσσης
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΜεθόδιος, Ιωάννης Γ´Δούκας Βατάτζης, Ειρήνη Λασκαρίνα, Γερμανός Β´
Ηλικία