Σημείωμα #729

Αύξων Αριθμός729
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1248 (;)
Σημείωμα᾿Από κατεστραμμένο σημείωμα διακρίνεται ἡ χρονολογία 1248 (;) (f. 179v).
Κώδικας ΧρονολογίαWolfenbüttel, Herzogl. Bibl. Gud. 24.4211
Εκδόσεις Σημειώματος Heinemann - Köhler, Wolfenbüttel, σ. 23. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 52.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Αριστοτέλους ἔργα
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία