Σημείωμα #731

Αύξων Αριθμός731
Σημείωμα Χρονολογία26 Μαρτίου 1249
Σημείωμα᾿Ισέον, ὅτι / ἐν τῶ πληρώματι τῆς ἁγίας / τεσσαρακοστῆς ἐπληρώθ(η) καί τό / παρόν βιβλίον, αὐτῆ τῆ παραμονῆ τοῦ ἁγ(ίου) καί δικαίου Λαζάρου, / ὥρα ἐννάτη, διά χειρός ᾿Ιωνᾶ μοναχ(οῦ) / ἀναγνώστου · ὅς καί πληρώσας, / καί ἀναστάς ὄρθριος καί τάς χείρας / ἐκτείνας, εἶπον , τό· δόξα σοι ὁ / θ(εό)ς ἐκ τρίτου · καί σύν τῶ λόγω ἐσή/ μανεν καί ἡ θ. Καί πάλ(ιν) δόξα ὁ θ(εό)ς ὁ εὐδοκήσας καί κατευθύνας / ἐμοῦ τοῦ ἀμαρτωλοῦ τό χωρικώ/ τατον ἔργον. ῎Ετους Ϛψνζ. / Πίστευσον, ἀδελ(φὲ), ὅτι μεγάλως θέ(λει) / ἐλευθερίασιν ἄρτι ὁ νοῦς μου ὅτι εἴχατο μεγάλην ἔννοι(αν) (f. 154).
Κώδικας ΧρονολογίαLeningrad. Staatl. Öffentl. Bibl. 441 (olim Kais. Bibl. 240)
Εκδόσεις Σημειώματος Granstrem, Katalog, σ. 169-170. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 219. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 52.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωνάς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός, αναγνώστης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, κόπος γραφέως
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙωνάς
Ηλικία