Σημείωμα #737

Αύξων Αριθμός737
Σημείωμα Χρονολογία3 Οκτωβρίου 1249
ΣημείωμαΜηνί ᾿Οκτωβρίῳ εἰς τάς γ'. ἔτους Ϛψνη'. ἰνδ ἐγεννήθη Νικηφόρος, καί κύριος φυλάξει αὐτόν, καί ἀναθρέψει αὐτόν (f. 88).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. Coisl. 184 (12ου - 13ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Montfaucon, Bibl. Coisl., σ. 240. Devreesse, Coislin, σ. 161.Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 53.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠαλαιά Διαθήκη
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπαράκληση
Προσωπικά Γεγονόταγέννηση
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΝικηφόρος
Ηλικία