Σημείωμα #763

Αύξων Αριθμός763
Σημείωμα Χρονολογία14 Νοεμβρίου 1252
ΣημείωμαΚαί μηνί Νοεμβρίῳ ιδ' ἡμέρᾳ Ϛ' ἰνδικτιῶνος ΙΒ' ἔτος Ϛψξ ἐγεννήθη ἡ θυγάτηρ μου ῎Αννα (f. 188v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Σταυρονικήτα 56 (13ου αι.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΓαβριήλ Σταυρονικητιανοῦ, Μ. Σταυρονικήτα, σ. 266. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 56.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤετραευάγγελον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταγέννηση
ΣχόλιαΗ ιβ´ινδικτιών αντιστοιχεί στο έτος 1254. Βλ. σημείωμα 15 Οκτωβρίου 1242.
Όνομα, ΕπώνυμοΆννα
Ηλικία