Σημείωμα #767

Αύξων Αριθμός767
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1252
ΣημείωμαΒλ. σημείωμα έτους 1264/ 1265 (Paris. 1023), υπ. αρ. 865 το πεδίο Σχόλια.
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1023 [Reg. 2901] (έτ. 1252)
Εκδόσεις Σημειώματος
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννου Χρυσοστόμου ῾Ομιλίαι
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία