Σημείωμα #785

Αύξων Αριθμός785
Σημείωμα Χρονολογία4 Νοεμβρίου 1254
ΣημείωμαΜηνί νοεμβρίῳ δ', ἰνδ. ιγ', ἔτους Ϛψξγ ἐκοιμήθη ὁ βασιλεύς κύριος ᾿Ιωάννης Δούκας · ζήσας βασιλεύς λγ' (f. 249r).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Ottob. 412 (10ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Laurent, Notes, σ. 163. Feron - Battaglini, Cod. Ottob., σ. 224. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 134. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 60.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Αποσπάσματα Μηνολογίου, ῾Ομιλίαι Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςαυτοκράτωρ Ιωάννης Γ´Δούκας Βατάτζης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονόταθάνατος Ιωάννη Γ´Δούκα Βατάτζη στο Νυμφαίο (Μ. Ασία)
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙωάννης Γ´Δούκας Βατάτζης
Ηλικία