Σημείωμα #794

Αύξων Αριθμός794
Σημείωμα Χρονολογία13ος αι.
Σημείωμα" κ(ύρι)ε ἰ(ησο)ῦ χ(ριστ)ὲ ὁ θ(εό)ς ἡμῶν ἐλέησ(ον) ἡμᾶς, ἁμήν" (f. 1r)

Κώδικας ΧρονολογίαAmbros. 42 (Α167sup. Olim Ν 87) (13ος αι.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςVogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 208, Martini-Bassi, Ambrosiana, σ. 51. PLP 8495.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠανδέκτης
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωάννης (;)
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπαράκληση
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο(Ιωάννης)
Ηλικία