Σημείωμα #796

Αύξων Αριθμός796
Σημείωμα Χρονολογία13ος αι.
Σημείωμα" Δόξα σοι χ(ριστ)ά σ(ώτ)ηρ ὁ πληρωτῆς τῶν ὅλων· ναῖον ἔτευξεν ὁ καλογράφο(ς)· κλῆνας κεφαλήν σύν τοῖς γονάτοις, πόθω ἀνεπλήρωσεν τήν δέλτον ταύτην ++++ ἰω(άννου) μνήσκεσθαι οἱ ἀναγινώσκοντες τοῦ κακογράφου· ἱερέως δῆθεν τοῦ κατηχριωμένου· + " (f. 114r)


Κώδικας ΧρονολογίαAmbros. 42 (Α167 sup. Olim Ν 87) (13ος αι.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςMartini-Bassi, Ambrosiana, σ. 51. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 208. PLP 8495.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠανδέκτης
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωάννης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςιερεύς
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματακαλλιγράφος
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙωάννης
Ηλικία