Σημείωμα #798

Αύξων Αριθμός798
Σημείωμα Χρονολογία13ος αιώνας
Σημείωμα"+ γραφῆς τό τέρμα τοῦ παρόντος βιβλίου·// φθάσας ὁ γράψας, τῶ θ(ε)ῶ χάρις λέγω,// οἰκτρός μοναχός εὐτελής ἰωάννης+" (f. 274r)

(f.1r, στο περιθώριο) "ὦ + + + χ(ριστ)έ"
Κώδικας ΧρονολογίαAmbros. 534 (Μ 88 sup.) 13ος αιώνας
Εκδόσεις ΣημειώματοςMartini-Bassi, Ambrosiana, σ. 645-651. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 208. PLP 8494.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΓελάσιος
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωάννης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙωάννης
Ηλικία