Σημείωμα #81

Αύξων Αριθμός81
Σημείωμα Χρονολογία10ου αι.
ΣημείωμαΕἰς τοὺς δ᾿ Εὐαγγελιστάς. Εὐαγγελιστῶν τοὺς θεοπνεύστους λόγους, Τόμοις διαιρεθέντας εὐεπιμόλοις, Καὶ τῇδε βίβλῳ τεχνικῶς ἡρμωμένους, Α῞πας ἀκούων, κὰ τρυφῶν καθ᾿ ἡμέραν Ε῾στῶσιν ὠσὶ τοὺς ὑπεκφωνουμένους, Λεόντιον θαύμαζε τῆς εὐθυμίας Σπούδασμα πολλοῖς οὐ πρὶν ἐσπουδασμένον, Καὶ σπουδάσαντα συντόνοις προθυμίαις, καὶ καλλιγραφήσαντα κόσμοις ποικίλοις, Τοῖς μὲν ξενίζειν τοὺς ὁρῶντας ὡς ἔχοι, Τοῖς τοῦ Θεοῦ δὲ ρήμασι ψυχοτρόφοις Εὐεργετεῖν ἅπαντας ἀκροωμένους.
Κώδικας ΧρονολογίαLaur. Plut. VI, 18
Εκδόσεις ΣημειώματοςBandini, Cat. Laurentianae, τ. Ι, σ. 135. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 141.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠερικοπαί ἐκ τῶν Εὐαγγελίων κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΛεόντιος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματακαλλιγράφος
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΛεόντιος
Ηλικία