Σημείωμα #812

Αύξων Αριθμός812
Σημείωμα Χρονολογία13 Αυγούστου 1258
Σημείωμα᾿Ετελειώθη τῶ παρῶν ὀκτάηχον διά χειρός ᾿Αρσενίου διακόνου ταπεινοῦ καί ἁμαρτωλοῦ ἔτους Ϛ+ξϚ, ἰνδ. μηνή Αὐγούστου ιγ ἡμέρᾳ.
Κώδικας ΧρονολογίαΣινᾶ, Μονῆς ἁγ. Αἰκατερίνης 817 (έτ. 1258)
Εκδόσεις Σημειώματος Gardthausen, Catalogus, σ. 176. Husmann, Sinai, σ. 153. Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 46. Kamil, Sinai, σ. 104. Clark, Checklist, σ. 10. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 64.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Οκτώηχος
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΑρσένιος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςδιάκονος
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΑρσένιος
Ηλικία