Σημείωμα #838

Αύξων Αριθμός838
Σημείωμα Χρονολογία25 Ιουλίου 1261
Σημείωμαὅτε οἱ ῥωμαῖοι τήν πόλιν ἐκ τῶν λατίνων παρέλαβον ὑπῆρχε ἰουλλ. κε' ἰνδ. δ' ἐν ἔτει Ϛῳψξθ', ἀφ᾿ ὧν ἐκρατείτω παρά τῶν λατίνων ἔτι νη' (f. 1v).
Κώδικας ΧρονολογίαBerolin. Deutsche Staatsbibl. 345. Qu. 43 (13ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος de Boor, Verzeichnis, σ. 191. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 136. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 71-72.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΨαλτήριον, Πράξεις τῶν ἀποστόλων κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια (Κωνσταντινούπολη)
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά ΓεγονόταΑνάκτηση Κωνσταντινουπόλεως από Λατίνους
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
ΕθνικάΡωμαίοι, Λατίνοι
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία