Σημείωμα #843

Αύξων Αριθμός843
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1261
Σημείωμαχειροῦται αὖθις ὑπό τῶν ῾Ρωμαίων ἐλέει θεοῦ ἔτει Ϛψξθ', ἐκρατεῖτο γοῦν ὑπό τῶν ἐχθρῶν χρόνους νη' (f. 63).
Κώδικας ΧρονολογίαFirenze, Laurent. 87, 16 (13ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Bandini, Cat. Laurent. ΙΙΙ, στ. 398. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 135. Schreiner, Kleinchroniken Ι, σ. 176. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 73.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Αριστοτέλους περί κόσμου
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά ΓεγονόταΑνάκτηση Κωνσταντινουπόλεως από Λατίνους
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
ΕθνικάΡωμαίοι
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία