Σημείωμα #889

Αύξων Αριθμός889
Σημείωμα Χρονολογία3 Ιανουαρίου 1270
ΣημείωμαΧ(ριστ)ῶ τελειώσαντι δόξα καὶ κράτος· -- + /
+ ἐτελειώθ(η) τό παρόν βιβλίον ὁ θεολόγος. ἥ/ γουν οἱ ἑπτά λόγοι · διά χειρός Γεωργίου ἱε/ ρέως καί νομικοῦ τοῦ Μαμμύρη · μη(νί) ἱανουαρ(ίῳ) / εἰς τ(άς) γ' ἡμέρ(ᾳ) παρασκε(υῇ) ὥρα Ϛ' ἰν(δικτιῶνος) ιγ· / ἔτους Ϛψοη (f. 385v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 465 (έτ. 1270)
Εκδόσεις Σημειώματος Turyn , Cod. Vat., σ. 48. Devreesse, Cod. Vat. ΙΙ, σ. 236. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 87. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 81.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΝικήτα ῾Ηρακλείας σχόλια εἰς τὰς ῾Ομιλίας Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΓεώργιος Μαμμύρης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςιερεύς
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματανομικός
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΓεώργιος Μαμμύρης
Ηλικία