Σημείωμα #891

Αύξων Αριθμός891
Σημείωμα ΧρονολογίαΑπρίλιος 1270
Σημείωμαἐτελειώθη ἡ παροῦσα βίβλος τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θ(εοτό)κου διά χειρός ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ μακαρίου μοναχοῦ, μηνί ἀπριλίῳ (...) ἰνδικτιῶνος ιγ' τὸ Ϛψοη' ἔτει ἀμήν (f. 282).
Κώδικας Χρονολογία᾿Ελασσόνα, Μονῆς ᾿Ολυμπιωτίσσης 10 (15ου αι.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΣκουβαρᾶ, ᾿Ολυμπιώτισσα, σ. 222. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 88. PLP 16236.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΘεοτοκάριον κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜακάριος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΜακάριος
Ηλικία