Σημείωμα #896

Αύξων Αριθμός896
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1271
Σημείωμα+ μου .... / Ϛψοθ' ἰνδ. ιδ' (f. 180r).
Κώδικας ΧρονολογίαRoma, Bibl. Angelica 13 [C.4.14] (11ου αι.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςFranchi de' Cavalieri - Muccio, Bibl. Angelica, σ. 42(56). Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 89.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Επιστολαί Λιβανίου καί Μ. Βασιλείου
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία