Σημείωμα #916

Αύξων Αριθμός916
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1273/ 1274
Σημείωμα’Ιωάννης δεσπότης ὁ Παλαιολόγος Ϛψπβ' (f. 63v).
Κώδικας ΧρονολογίαFirenze, Laur. 87, 16 (13ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςBandini, Cat. Laurent. ΙΙΙ, στ. 398. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 136. Schreiner, Kleinchroniken Ι, σ. 177. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 95.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Αριστοτέλους περί κόσμου
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματαδεσπότης
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΑκολουθεί μετά το σημείωμα του έτους 1254. Πιθανότατα πρόκειται για τον δεσπότη Ιωάννη Παλαιολόγο (1295-1307) διοικητή της Θεσσαλονίκης, γιο του Ανδρονίκου Β´, βλ. V. Laurent, Une princesse byzantine au cloître: Irene - Eulogie Choumnos Paléologine, tou Philanthropou fondatrice du convent de femmes soteros, Échos d'Orient 29 (1930) 37· J. Verpeaux, Nicéphore Choumnos: Homme d’état et humaniste byzantine (ca. 1250/1255 – 1327), Paris 1959, 43-46.
Όνομα, ΕπώνυμοΙωάννης Παλαιολόγος
Ηλικία