Σημείωμα #918

Αύξων Αριθμός918
Σημείωμα ΧρονολογίαΟκτώβριος 1274
ΣημείωμαϚψπγ' ὀκτωβρίῳ (f. 390).
Κώδικας ΧρονολογίαMosq. Hist. Mus. 63 (77/ LXXVIII) (11ου αἰ.)
Εκδόσεις Σημειώματος Vladimir, Opisanie, σ. 61. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 95.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννου Χρυσοστόμου ῾Ομιλίαι
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία