Σημείωμα #927

Αύξων Αριθμός927
Σημείωμα Χρονολογία1275-1283/1284
Σημείωματοῦ τόπου ἔνθα κεῖται τό ταπεινόν σῶμα ἐμοῦ Θεοδοσίου τοῦ πρίγκιπος.
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 159 [Reg. 229] (13ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Rahlfs, Verzeichnis, σ. 203. Omont. Inv. sommaire Ι, σ. 19. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 177. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 98. PLP 7181.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣειρά εἰς τούς ἐλάσσονας προφήτας
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύςπατριάρχης Αντιοχείας Θεοδόσιος IV Πρίγκιψ (1275/;-1283)
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα(πατριάρχης Αντιοχείας)
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΟ Θεοδόσιος καταγόταν από την οικογένεια των Βιλλεαρδουίνων και υπήρξε αρχιμανδρίτης της μονής Παντοκράτορος στην Κωνσταντινούπολη.
Όνομα, Επώνυμοπατριάρχης Αντιοχείας Θεοδόσιος IV Πρίγκιψ (1275/;-1283)
Ηλικία