Σημείωμα #929

Αύξων Αριθμός929
Σημείωμα Χρονολογία8 Ιουνίου 1275
Σημείωμα... αὐτή διά (χ)ειρός ἐμοῦ ᾿Ιωάννου ἀναγνωστοδιακόνου ἁμαρτωλοῦ ..... καί ταπεινοῦ (υἱο)ῦ Καλίστου. ᾿Εξε(...ταγείς καί μο(... κυροῦ θεο(φιλε)στάτου ἱε(ρέως) τοῦ κυρίου παπᾶ Χρυσοῦ, κατά μηνί ἰουνίῳ η' ἡμέρᾳ παρασκευῇ ὥρᾳ δ'.
῎Ετους Ϛψπγ'. καί οἱ ἐντυγχάνοντες καί ἀν(… (f. 138).
Κώδικας ΧρονολογίαLeningrad, Bibl. Akad. NAUK Q No 12
Εκδόσεις Σημειώματος Lebedeva, Opisanie, σ. 49. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 175. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 191-192. PLP 8500, 31188.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυλλογή παροιμιῶν
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωάννης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςδιάκονος, αναγνώστης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαιερεύς
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙωάννης, Κάλλιστος, Χρυσός
Ηλικία