Σημείωμα #931

Αύξων Αριθμός931
Σημείωμα ΧρονολογίαΝοέμβριος, 1275
Σημείωμα+ ἐτελειώθη τό παρόν βιβλίον διά (χειρός) (καμοῦ Κωρώνου) τοῦ Φιλίππου κατά μῆνα νοέμβριον ἡμέρα Ϛ' (ἰνδ. δ') ἔτους Ϛψπδ' . οἱ δέ ἀναγινώσκοντες καί ψάλλοντες ἐν αὐτῇ εὔχεσθε τῷ γράψαντι. μή κ(αταρᾶσθαι).
Κώδικας ΧρονολογίαΣινᾶ, Μονῆς ἁγ. Αἰκατερίνη 1472 (έτ. 1275)
Εκδόσεις ΣημειώματοςBenesevic', Catologus, σ. 57. Husmann, Sinai, σ. 153 (Γεώργιος Φίλιππος). Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 99. PLP 29868.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣτιχηράριον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΦίλιππος Κωρώνης (;)
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΚορώνη
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚορώνη
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπαράκληση, απαγόρευση κατάρας
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΦίλιππος Κωρώνης
Ηλικία